MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Upes 3

Upes 3

Age 33
Location Đà Nẵng, Thanh Khê, VN
Site Rank 173613
Website https://upes3.edu.vn/
My Link
 

About Me

Giới thiệu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997  và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos