MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


maychanham thung

maychanham thung

Age 26
Location Khu phố 1, Thạnh Xuân, 12, TP. HCM, ZM
Site Rank 143792
Website https://kingwoodmac.com/may-cha-nham-thung/
My Link
 

About Me

Máy chà nhám thùng là dòng máy quan trọng trong quá trình sản xuất đồ gỗ, là dòng máy hoạt động hoàn toàn tự động, giúp quá trình sản xuất nhanh hơn. Sản phẩm tạo ra đạt độ mịn nhất định, doanh nghiệp không còn phải phụ thuộc vào tay...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos