MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


maychanham choi

maychanham choi

Age 25
Location Thành phố Hồ Chí Minh, VN, AK, US
Site Rank 234241
Website https://kingwoodmac.com/may-cha-nham-choi/
My Link
 

About Me

Máy chà nhám chổi được biết đến là dòng máy chuyên dùng làm mịn bề mặt sản phẩm gỗ, máy được thiết kế dạng trục để thực hiện chức năng làm mịn sản phẩm, tùy vào từng độ hạt cát của giấy ráp mà máy thực hiện từ việc chà...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos