MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Kim Bảo

Kim Bảo

Age 30
Location Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, VN
Site Rank 57198
Website https://kimchibao.vn/
My Link
 

About Me

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kim Chí Bảo Là doanh nghiệp chuyên doanh về nhập khẩu và cung cấp máy công trình xây dựng, máy thực phẩm, thiết bị nâng hạ, thiết bị công nghiệp. Trong những năm qua công ty đã không ngừng tìm kiếm các đối tác, nhà...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos