MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


cung ứng lao động

cung ứng lao động

Age 19
Location Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, VN
Site Rank 77432
Website https://nhanlucphatdat.com/dich-vu-cung-ung-lao-do
My Link
 

About Me

Nhân lực Phát Đạt chuyên cung ứng lao động ngắn hạn – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa, dán tem, cung cấp PG, … #dichvucungunglaodong #nhanlucphatdat Địa chỉ: 74 đường 16, Khu Phố 1, P.Linh Trung, Thành Phố Thủ...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos