MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


BB Tex

BB Tex

Age 33
Location Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Site Rank 56749
Website https://bambootex.vn/
My Link
 

About Me

BBTex được ra đời năm 2015 từ sự giao thoa của việc thấu hiểu ngành vải sợi với hơn 20 năm kinh nghiệm và sự du nhập của nhiều năm sinh sống, làm việc tại New Zealand và Nhật Bản.Với sản lượng lớn và ổn định có thể cung cấp...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos