MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Aiso Việt Nam

Aiso Việt Nam

Age 19
Location Hà Nội, Hà Nội, VN
Site Rank 142922
Website https://aisovietnam.com/
My Link
 

About Me

"Aiso Việt Nam với mục tiêu đến năm 2025 trở thành công ty kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa, phụ trợ trong nghành công nghiệp. Liên kết các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng để thực hiện các dự án lớn...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos