MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym to kierunek w jakim nauczysz się rozporządzania i marketingu. Sprawdź: . Poznasz oczekiwania przedsiębiorstw usługowych i handlowych. Nauczysz się administrowania tymi podmiotami. Opanujesz zdolności organizowania jak również zarządzaniem i prowadzeniem aktywności gospodarczej. Zapraszamy!