MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


michellekeller michellekeller

michellekeller michellekeller

Age 28
Location CA, TX, US
Site Rank 75058
My Link
 

About Me

Máy CNC và 3D printing: Sự kết hợp hoàn hảo cho tương lai công nghiệp 4.0 Công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển, đưa đến sự thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. Trong đó, hai công nghệ nổi bật là máy CNC (Máy điều khiển số bằng...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos