MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


maycnc nesting

maycnc nesting

Age 32
Location hcm, hcm, ZM
Site Rank 58982
My Link
 

About Me

Chuyền máy cnc nesting sản xuất nội thất gỗ công nghệ 4.0 hoàn thiện nội thất chỉ trong 1 ngày (tùy vào quy mô dự án lớn hay nhỏ). Chỉ cần 3 nhân công đứng máy cho cả chuyền hoặc không cần nhân công chúng tôi sẽ bố trí riêng...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos