MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

https://readthedocs.org/profiles/thietkei/

Ở phía bên phải trang web, giờ đây bạn có thể tìm thấy những người đã xem bản cập nhật của bạn? đặc tính.Ra mắt để cung cấp cho các doanh nghiệp một bức tranh rõ ràng hơn về sự tham gia gần đây trên nền tảng LinkedIn, tính năng này là một bổ sung hữu ích cho các công cụ phân tích tiếp thị.Bạn có thể xem những gì bạn đã chia sẻ và những người đã chia sẻ nội dung của bạn trong 14 ngày qua, điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về khán giả của mình và đặc biệt là những người có ảnh hưởng chính của bạn.