MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

zastanawiasz się co uczynić z pustymi materiałami eksploatacyjnymi z drukarek. Jeśli spotkałeś się z takim problemem, odwiedź skup pustych tonerów i tuszy. Wykonują recykling zużytych tonerów i tuszy z urządzeń drukujących. Zajmują się także drukarkami oraz artykułami biurowymi. Oddając pusty pojemnik masz pewność, że zostanie on dobrze zutylizowany, bez niebezpieczeństwa dla środowiska. www.puste.info