MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Bùi Đức Huy

Bùi Đức Huy

Age 24
Location Hồ Chí Minh, Quận 3, VN
Site Rank 83884
Website https://maisonoffice.vn/author/huybui/
My Link
 

About Me

Bùi Đức Huy là giám đốc Công Ty Cổ Phần Maison Sài Gòn. Với hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn cho thuê văn phòng và thiết kế nội thất. https://vncommerce.com/vi/Bui-Duc-Huy-u66L73803DA.html https://congtyuytin.com/vi/Bui-Duc-Huy-u66L7380846.html https://tracuudoanhnghiep.vn/com-2872881/bui-duc-huy.html Website: https://maisonoffice.vn/author/huybui/ Địa chỉ: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, P.4, Quận 3, TP. Hồ...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos