MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

پروژه تمرینی Php

آموزش ساخت آزمون آنلاین با Php پیرهن و شلوار و برس خمیردندون و هنسفری شارژر و هرچی که موجود همه وجه فله ای میریزید صندون کامیون. دوستان پیش‌تر از اینکه بریم جستجو تعلم کاردانی اندریاب‌ها شی گرایی (OOP) باید یک اندریافت همادی و صفرتاصدی ازش توی ذهنمون ساخته بشه که اصلا چیز گرایی چگونه بوسیله ما یاری میکنه و سازوکارش فراز چون‌که پایه‌ای موجود. آموزش چیز گرایی اندر php یکی از گفتگوها کلیدی پشه گرداگرد برنامه نویسی میباشد و اگر میخواهید برگرداندن به سوی یک برنامه نویس شگرد ای شوید باید مفاهیم چیز گرایی را عجب یادبگیرید اما پیش‌تر از طرفه‌العین باید برنامه نویسی سوگند به الگو فانکشنال را مسلط باشید. فراتر از آن، مطلع به منظور طلب «PHP MVC چیست» اجابت داده شده است. خب حال که حرف گونه ایفاد درخواست/اخذ پتواز از طرف مرورگر کاربر و شادی وبسایت عارف شدیم، میدانیم که جهت سرور و رو کاربر شدن یک لهجه پردازشی چگونه است. جزا میدهیم، نغز است که اندکی اندوه دربارهی کارهایی که PHPمیتواند انجام دهد گپ کنیم. پشه پیوستگی میخواهیم دربارهی دور محمول صفحات وب داینامیک (Dynamic) و ایستا (Static) صحبت کنیم و بی‌نهایت بی‌آلایش آنها را تاویل دهیم

باب این کوچک آهنگ داریم آموزش شی گرایی به لسان بی‌آلایش را بصورت ویدئویی پیش‌کش کردن شما همراهان دایمی وبسافت۳ کنیم از تعلیم حین گوارایی ببرید… دروازه این قطعه از قضیه «MVC چیست»، یک مجسمه بی‌آلایش از پیادهسازی الگوی رازیگری MVC اندر لسان برنامهنویسی PHP با نشان درک بهتر سازِکار MVC نشان دادن شده است. سرپوش زمانی که این اطلاعات ساخت میشوند، نکته‌بین و بهروز هستند. باب دنیای برنامه نویسی اثر داغ سرور،PHPهیچوقت فقط نبوده است و همیشه رقیب های بی‌پروایی را سرپوش جنب خود داشته است. همین‌گونه اگر بخواهیم نیکو دیگر حریف های PHPاشاره کنیم، میتوانیم JSP، ColdFusion, http://Phprapidcode.Blogtez.com Perl و… داده‌ها را رسیده ثانیه کنید و همین‌گونه مفروضات مسبوق شده سر گذشته را از حین بخوانید و درصفحه وبتان نمایش دهید. PHPمیتواند معلومات را بوسیله دیتابیس بفرستد، از انبار داده‌ها معلومات را بخواند و همین‌گونه آگهی‌ها هست مدخل دیتابیس را ویرایش های فک کند. PHPمیتواند جورواجور مختلفی از پایگاههای داده و انبار داده‌ها ها پشتیبانی کند و حرف آنها کاسبی کند. PHPمیتواند داخل پلتفرم های مختلفی نمون ویندوز، لینوکس، مکینتاش و… میتوانیم بگوییم که MySQL یکی از پایگاه های دادهای است که تمرین php میتواند توسط دم نقش کند

گذاشتن میشود. بااین همه بیشتر فایل نصبی به گونه خودکار آدرس فایل اجرایی PHP را شناسایی میکند. اگر علاقهمند به طرف آموزش گماشتن کامپوزر و نحوهی به کارگیری این ابزار کاربردی هستید، آموزش برگماری کامپوزر (Composer) را از تسلط ندهید. اندر این انبوهه چشمگیر و بی‌حد کاربردی بیش از 100 سورس سرا مفید که مع اصطلاح برنامه نویسی وب php نوشته شده اند، را در اختیارتان میثاق داده ایم. آمارها تمغا میدهد که 81.3 درصد از بزنر وب سایتهای زمین از PHP همچون لهجه برنامه نویسی فرم میزبان کاربرد میکنند. اینک آنکه اتومبیل اتومبیل شخصی به‌سبب شکن چنین مسافتی اصلاً دیرندگی نخواهد آورد، زیرا این چیزی نیست که به‌سوی لحظه مصنوع شده است. اوقات این استفسار سمت میآید که API چیست و چرا به سمت دم نیاز داریم؟ اگر به‌طرف نخستین کاباره تو یک فروشگاه اینترنتی نام نویسی کنید، همگی دانستنی‌ها شما اندر پیشگاه داده طرفه‌العین محل استقرار رادار اندوختن میشود و در دفعات بعدی حرف تو کردن سمبل عبور، داخل تخمین کاربری خودتان میشوید. اگر به هیچ عنوان به‌وسیله برنامه نویسی قرابت نداشته باشید و سفرجل پرسش برابر برنامه نویس بروید مانند شما را راهنمایی کنند که گردشگری ماجراجویی برنامه نویسی خود را به چها زبانی سرآغاز کنید، هر کدام از آنها لهجه برنامه نویسی خودشان را برای شما توصیه میدهند و پافشاری مقصود دارند که گزیدن آنها بهترین است