MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

Đội ngũ gia sư dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Giáo trình phù hợp cho việc dạy tiếng Việt các kỹ năng như nghe nói giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, công việc. Kỹ năng đọc viết nâng cao. Gia sư dạy theo giờ gian và địa điểm được yêu cầu. Có thể dạy bằng ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..theo yêu cầu Website: https://giasutienphong.com.vn/day-tieng-viet.html Address: 1041/108 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: 0903103800 https://www.diigo.com/item/note/8dwrk/ew0s?k=bbdcf8c1d9cf043fb71d65f90966fe8c https://ello.co/daytiengviet https://www.flickr.com/people/193017860@N07/ https://trello.com/dytingvitchongincngoai/activity https://www.scoop.it/u/day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai https://www.pinterest.com/daytiengviettienphong/_saved/ https://soundcloud.com/daytiengviet https://daytiengviet.tumblr.com/ https://www.youtube.com/channel/UCMTGtcMXhzvy9gabREM7zhA/about https://www.twitch.tv/daytiengviet https://8tracks.com/daytiengviet https://about.me/dytingvit https://issuu.com/daytiengviet https://profile.hatena.ne.jp/daytiengviet/profile https://daytiengviett.wordpress.com https://myspace.com/daytiengviet https://en.gravatar.com/daytiengviett https://www.plurk.com/daytiengviet https://www.behance.net/dytichong/info https://dribbble.com/daytiengviet/about https://independent.academia.edu/D%E1%BA%A1yti%E1%BA%BFngVi%E1%BB%87tchong%C6%B0%E1%BB%9Din%C6%B0%E1%BB%9Bcngo%C3%A0i https://vimeo.com/user140470605 http://uid.me/daytiengvietttt# https://500px.com/p/daytiengviet?view=photos https://active.popsugar.com/@daytiengviet/profile