MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Dạy tiếng Việt người nước ngoài

Dạy tiếng Việt người nước ngoài

Age 20
Location daytiengviet, daytiengviet, VE
Rider # 54645
Site Rank 57295
My Link
 

About Me

Đội ngũ gia sư dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Giáo trình phù hợp cho việc dạy tiếng Việt các kỹ năng như nghe nói giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, công việc. Kỹ năng đọc viết nâng cao. Gia sư dạy theo giờ gian và địa điểm...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos