MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Cao Đẳng Y Dược Hồ Chí Minh

Cao Đẳng Y Dược Hồ Chí Minh

Age 24
Location Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, VN
Site Rank 56862
Website https://caodangyduochcm.vn/
My Link
 

About Me

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn giáo dục y tế, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế,  xét tuyển hệ Cao đẳng Y Dược tại TP. HCM ✔️ Điều dưỡng✔️Xét nghiệm y tế✔️hộ sinh✔️liên thông✔️ văn bằng 2 ✔️Miễn 100% học phí Website: https://caodangyduochcm.vn/ Địa chỉ:...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos