MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


Personal History

Bu lông nở M12x150 mạ kẽm còn gọi là tắc kê nở 3 cánh M12x150 gồm có 4 phần chính: phần thân bulong đường kính 12mm dài 150mm, đai ốc M12, lông đền phẳng M12 (có thể thêm lông đền vênh M12 theo yêu cầu) và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. Bu lông nở M12x150 dùng để gắn 1 vật vào vật liệu nền là bê tông hoặc đá tự nhiên.

Địa chỉ: 125 P. Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0983668362
Hag tags: #comat, #bulongnom12x150, #tackeno3canh
Website: https://comat.com.vn/products/bulong-no-thep-ma-kem-m12x150-tac-ke-no-3-canh

https://comat.com.vn/products/bulong-no-thep-ma-kem-m12x150-tac-ke-no-3-canh
bu lông nở
bu lông nở thép
bulong nở 3 cánh
http://bit.do/bulongnom12x150
https://myspace.com/bulongnom12x150
https://500px.com/p/bulongnom12x150
https://issuu.com/bulongnom12x150
https://www.kickstarter.com/profile/bulongnom12x150/about
https://sites.google.com/view/bulongnom12x150/
https://bulongnom12x150.blogspot.com/2021/12/bu-long-no-m12x150-ma-kem-tac-ke-no-3.html
https://about.me/bulongnom12x150
https://www.flickr.com/people/bulongnom12x150/
https://bulongnom12x150.wordpress.com/
https://www.spreaker.com/user/15779613
https://www.question2answer.org/qa/user/bulongnom12x150
https://www.pokecommunity.com/member.php?u=1014371