MXSponsor.com

   

Not a member yet? Signup, It's Free


BU LÔNG NỞ M12X150 MẠ KẼM

BU LÔNG NỞ M12X150 MẠ KẼM

Age 34
Location Hà Nội, Hoàng Mai, VN
Site Rank 62878
Website https://comat.com.vn/products/bulong-no-thep-ma-ke
My Link
 

About Me

Bu lông nở M12x150 mạ kẽm còn gọi là tắc kê nở 3 cánh M12x150 gồm có 4 phần chính: phần thân bulong đường kính 12mm dài 150mm, đai ốc M12, lông đền phẳng M12 (có thể thêm lông đền vênh M12 theo yêu cầu) và phần áo nở ngắn...

View More


Race Results

Date Event Class Place

Schedule

Date Event

Images

Videos